Postępy Fizyki 11 (3)

Tom

11

Zeszyt

3

Rok

1960
Postępy Fizyki 11 (3) 1960
Spis treści:
 
  1. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich, część II (str. 237)
  2. A. Wanic - Krytyczne rozpraszanie neutronów (str. 257)
  3. W. Hanus - O niektórych zagadnieniach natężeń względnych w widmach atomowych (str. 275)
  4. J. Hubert - Rezonansowa, bezodrzutowa absorpcja promieni gamma (str. 289)
  5. D. Kulgawczuk - Ośrodki luminescencyjne stosowane w licznikach scyntylacyjnych (str. 305)
  6. E. Skrzypczak - Pierwsze obserwacje antyhiperonów naładowanych (str. 327)
  7. R. Wiśniewski - Aparatura wysokociśnieniowa do 12000 atm. (str. 331)
  8. A. C. Clarke - Na podbój przestrzeni (N. Wołczek) (str. 341)
  9. KRONIKA (str. 343)