Postępy Fizyki 11 (1)

Tom

11

Zeszyt

1

Rok

1960
Postępy Fizyki 11 (1) 1960
Spis treści:
 
 1. H. Niewodniczański - Andrzej Sołtan (1897-1959) (str. 3)
 2. L. Natanson - Wspomnienie o Andrzeju Sołtanie (str. 11)
 3. A. Piotrowska - Wspomnienie o Profesorze Pieńkowskim (str. 19)
 4. M. Halaunbrenner - Współczesne problemy w badaniach nad tarciem, zużyciem i smarowaniem metali (str. 23)
 5. M. Gaj - Zdolność rozdzielcza układów optycznych (str. 45)
 6. E. Kusch - Wychwyt jądrowy mezonów mi (str. 69)
 7. J. Mońka - Własności plazmy gorącej (str. 83)
 8. Osiem obserwacji nowych cząstek elementarnych (R. Sosnowski) (str. 101)
 9. Czyżby potwierdzenie ogólnej teorii względności Einsteina doświadczeniem wewnątrzlaboratoryjnym? (J. Weyssenhoff) (str. 109)
 10. I Konferencja Division of Plasma Physics of the American Physical Society Monterey (Kalifornia), 3-5 grudnia 1959 r. (R. Gajewski) (str. 113)
 11. L. Landau i E. Lifszyc - Mechanika ośrodków ciągłych (B. Średniawa) (str. 116)
 12. KRONIKA (str. 117)