Postępy Fizyki 10 (5)

Tom

10

Zeszyt

5

Rok

1959
Postępy Fizyki 10 (5) 1959
Spis treści:
 
  1. W. Dziewulski - Wspomnienie o prof. dr Józefie Patkowskim (str. 497)
  2. J. Smorodinski - Współczesny stan teorii rozpadu beta. I. (str. 503)
  3. E. Igras - Zwierciedlana mikroskopia elektronowa (str. 541)
  4. J. Skierczyńska - Różnica potencjałów Volty i różnica potencjałów Galwaniego (str. 569)
  5. Seminarium ze związków dyspersyjnych, Dubna (Z. Białynicka) (str. 587)
  6. J. A. Margolin i N. P. Rumiancew - Podstawy techniki podczerwieni (J. Kotarski) (str. 588)
  7. KRONIKA (str. 589)