Postępy Fizyki 10 (4)

Tom

10

Zeszyt

4

Rok

1959
Postępy Fizyki 10 (4) 1959
Spis treści:
 
 1. N. Bohr - Fizyka kwantowa a filozofia (str. 385)
 2. R. Sosnowski - Przegląd doświadczeń stwierdzających niezmienniczość przemiany beta względem inwersji czasu (str. 395)
 3. Z. Białynicka-Birula - Związki dyspersyjne w kwantowej teorii pola (str. 408)
 4. J. Żylicz - Badania elektronów wewnętrznej konwersji (str. 425)
 5. N. Bohr - Dyskusja z Einsteinem o teoriopoznawczych problemach fizyki atomowej (str. 445)
 6. L. Kasiński - Pewne zagadnienia fizyczne związane ze sztucznymi satelitami Ziemi (str. 463)
 7. E. Curie - "Maria Curie" (S. Szpikowski) (str. 479)
 8. N. Bohr - "Atomphysik und menschliche Erkenntnis" (J. Rayski) (str. 480)
 9. D. J. Hughes - "Neutrony reaktorowe" (J. Turkiewicz) (str. 481)
 10. L. Herforth i H. M. Winter - "Ultraschall" (B. Leśniak) (str. 482)
 11. KRONIKA (str. 483)