Postępy Fizyki 10 (2)

Tom

10

Zeszyt

2

Rok

1959
Postępy Fizyki 10 (2) 1959
Spis treści:
 
 1. J. Rayski - Lewoskrętne neutrino i uniwersalne sprzężenie Fermiego (str. 127)
 2. W. Giriat - Zastosowanie materiałów półprzewodnikowych o dużej ruchliwości nośników prądu (str. 149)
 3. G. F. Chew - Nukleon i jego oddziaływanie z pionami, fotonami, nukleonami i antynukleonami (str. 167)
 4. J. Steinberger - Produkcja cząstek dziwnych (dane doświadczalne) (str. 197)
 5. B. T. Feld - Kilka uwag o łącznej produkcji Y - K przez mezony pi i fotony w pobliżu progu reakcji (str. 215)
 6. Dyskusja dotycząca referatów Steinbergera i Felda (str. 217)
 7. G. Białkowski - Silne oddziaływania mezonów K (str. 225)
 8. A. Sołtan - Ernest O. Lawrence (str. 241)
 9. O "nadprzewodnikowym" stanie jądra atomu (Z. Szymański) (str. 243)
 10. L. Landau i F. Lifszyc - "Mechanika kwantowa" cz. I. Teoria Nierelatywistyczna (J. Rayski) (str. 249)
 11. KRONIKA (str. 251)