Postępy Fizyki 1 (5-6)

Tom

1

Zeszyt

5-6

Rok

1950
Postępy Fizyki 1 (5-6) 1950
Spis treści:
 
  1. Arkadiusz Piekara - Badania własności dielektrycznych ciał stałych w szczególności ferroelektryków (str. 163)
  2. Ignacy Adamczewski - Metoda klisz fotograficznych w badaniach fizyki jądrowej i fizyki promieni kosmicznych (str. 210)
  3. Aleksander Jabłoński - Fotoluminescencja kryształów (str. 249)
  4. Stanisław Loria - Recenzja książki: W. H. Westphal, Fizyka część I. Mechanika, Akustyka, Nauka o Cieple (str. 276)
  5. Streszczenie referatów z XII Zjazdu Fizyków Polskich (zakończenie) (str. 281)