Postępy Fizyki 1 (1-2)

Tom

1

Zeszyt

1-2

Rok

1949
Postępy Fizyki 1 (1-2) 1949

Przystępując do wydawania Postępów Fizyki działamy w myśl przepisu naszego Statutu, który celem naszym czyni krzewienie wiedzy fizycznej w Polsce.

Na wstępie pragniemy spełnić miły obowiązek wyrażając szczerą wdzięczność Władzom Państwowym, których życzliwemu poparciu nasz nowy organ zawdzięcza materialną podstawę istnienia.

Postępy Fizyki nie mają być pismem popularnym w najpełniejszym znaczeniu tego wyrażenia. Nasze nowe pismo przeznaczamy dla tych, którzy mając już pewne przygotowanie i interesując się fizyką nie mogą korzystać bezpośrednio z publikacji oryginalnych przeważnie zbyt specjalnych i trudno dostępnych.
Spodziewamy się,że Postępy Fizyki podając rzetelne i ścisłe informacje na temat najbardziej aktualnych zagadnień współczesnej fizyki zdobędą sobie licznych Czytelników zarówno z pośród studiującej młodzieży,jak i z pośród dorosłych.

Dziś w okresie planu sześcioletniego, który wnieść ma nasz kraj na wyższy poziom kulturalny i techniczny, wiemy bardzo dobrze, że Rzeczpospolita potrzebuje wielu uczonych, lekarzy, techników, nauczycieli. Istotnym czynnikiem i koniecznym warunkiem postępu społecznego jest znalezienie wśród nich pewnej liczby jednostek sięgających ambicją ponad poziom poprawnej zawodowej rutyny i dążących do głębszego poznania i zrozumienia zjawisk przyrody, z którymi się stykają na swoich odcinkach pracy. Postępy Fizyki mają być pomocą w tych dążeniach. Sądzimy, że przez to będą mogły się przyczynić do przyspieszenia tempa poprawy warunków życia w Polsce. Będzie to naszą dumą i naszą radością.

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Spis treści:
 
  1. Szczepan Szczeniowski - Praktyczny układ elektromagnetycznych jednostek Giorgi'ego (str. 1)
  2. Henryk Niewodniczański - Rozszczepianie ciężkich jąder atomowych wywołane fotonami (str. 21)
  3. Henryk Niewodniczański - Rozszczepianie się samorzutne jąder najcięższych pierwiastków (str. 32)
  4. Wiktor Kemula - Pierwiastki transuranowe (str. 44)
  5. Włodzimierz Mościcki - Określanie wieku zabytków organicznych z pomiaru natężenia promieniowania izotopu C14 (str. 54)
  6. Bronisław Średniawa - Recenzja książki "Elementary nuclear theory" Bethe'go (str. 64)