Board of the Poznań Branch

Board

Andrzej Łapiński - przewodniczący

Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences in Poznań

Mikołaj Lewandowski - sekretarz

University of Adam Mickiewicz in Poznań

Paweł Ławniczak - skarbnik

Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences in Poznań

Alina Dudkowiak

Poznan University of Technology

Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

University of Adam Mickiewicz in Poznań

Mikołaj Baranowski

University of Adam Mickiewicz in Poznań

Sławomir Mamica

University of Adam Mickiewicz in Poznań

Zbigniew Trybuła

Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences in Poznań

Audit commitee

Hanna Maria Baranowska - Przewodnicząca

Nature University of Poznan

Grzegorz Musiał

University of Adam Mickiewicz in Poznań

Mikołaj Kościński

University of Adam Mickiewicz in Poznań