Krzysztof Ernst Award and Medal for Popularization of Physics

The Award for Popularization is awarded for outstanding popular science activity in the three calendar years preceding the year of submitting the application, which consists of publishing articles or books, giving lectures popularizing physics, preparing radio or television broadcasts and activity on the Internet of this nature, as well as organizing public events, exhibitions, shows related to the dissemination of physics. The Popularization Award may also be awarded for long-term outstanding popular science activity.
Since 2005, the award has been accompanied by the Krzysztof Ernst Medal

Krzysztof Ernst (1940-2003)  was a popularizer of physics, the author of the books Physics of Sport and Einstein on a swing, a long-time lecturer at the Department of Optics of the Faculty of Physics at the University of Warsaw, and also the dean of this faculty (in the years 1989–1996).

Regulations of PPS awards for popularizing physics

The Chapter of PPS awards for the popularization of physics

Laureates of the Krzysztof Ernst Prize and Medal for Popularization of Physics

2023 Zespół: Krzysztof Petelczyc, Izabela Skwira-Chalot, Ewelina Kędzierska, Jerzy Garbarczyk, Ewa Dębowska, Andrzej Maziewski, Anna Kalbarczyk, Justyna Lichosik, Grzegorz Aleksandrowicz, Agnieszka Pęcherska (Warszawa, Wrocław, Białystok, Kielce)

2022 Katarzyna Grabowska (Warszawa)

Stanisław A. Różański (Piła)

2021 Izabela Skwira-Chalot (Warszawa)

Adam Maj, Jerzy Grębosz i Józef Skrzek (Kraków)

2020 Henryk Drozdowski (Poznań)

2019 Grzegorz Karwasz (Toruń)

2018 Witold Zawadzki (Kraków)

2017 Piotr Sułkowski (Warszawa)

2016 Józefina Turło (Toruń)

2015 Zofia Gołąb-Meyer (Kraków)

2014 Paweł Janowski (Kraków)

2013 Adam Buczek (Poznań)

wyróżnienie: Daniel Dziob (Kraków)

   Justyna Nowak (Kraków)

   Urszula Górska (Kraków)

   Jacek Szczytko (Warszawa)

2011 Wojciech Nawrocik (Poznań)

Jerzy Stelmach (Szczecin)

2010 Anna Hajdusianek (Wrocław)

2009 Jan Stankowski (Poznań)

2008 Stanisław Bajtlik (Warszawa)

2007 Andrzej Maziewski (Białystok)

2006 Piotr Pierański (Poznań)

2005 Maciej Geller (Warszawa)

2004 Jan Gaj (Warszawa)

2003 Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska, Janina Pawlik (Katowice)

2002 Krzysztof Ernst (Warszawa)

2001 Małgorzata Klisowska (Rzeszów)

2000 Urszula Woźnikowska-Bezak, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Beata Ryl (Katowice)

1999 Wiktor Niedzicki (Warszawa)

1997 Piotr Cieśliński (Warszawa)

Stanisław Mrówczyński (Kielce)

1995 Andrzej Drzewiński (Wrocław)

Jacek Wojtkiewicz (Warszawa)

1993 Waldemar Gorzkowski (Warszawa)