Postępy Fizyki 23 (6)

Tom

23

Zeszyt

6

Rok

1972
Postępy Fizyki 26 (6) 1972
Spis treści:
 
  1. M. Suffczyński - Mieczysław Wolfke (w 25 rocznicę śmierci) (str. 599)
  2. Wspomnienie o Lechu Tadeuszu Michejdzie w pierwszą rocznicę śmierci (str. 605)
  3. S. Szpikowski - Nowe propozycje klasyfikacji stanów modelu powłokowego jądra atomu (str. 613)
  4. Z. Zakrzewski - Mikroskopowa niestabilność i anomalna dyfuzja w plazmie wyładowania jarzeniowego (str. 633)
  5. J. Dera, A. Śliwiński, W. Wensierski - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Cześć IV. Fale dźwiękowe w morzu (str. 667)
  6. H. Chęcińska - Mocne uderzenie w ciele stałym (str. 689)
  7. J. Moroń - Zastosowanie zjawisk opóźnienia magnetycznego w badaniach poświęconych realnej strukturze oraz własnościom migracyjnym metali i stopów (str. 697)