Postępy Fizyki 59 (4)

Tom

59

Zeszyt

4

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (4) 2008

Obecny zeszyt zdominowany jest przez wspomnienia i Wszechświat. „Nasze miejsce we Wszechświecie” to tytuł anonsowanego już przez nas wykładu Johna Barrowa wygłoszonego z okazji otrzymania przez niego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego na sesji inauguracyjnej XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie. Dziękujemy prof. Mariuszowi P. Dąbrowskiemu za kompetentny przekład tekstu tego wykładu. Spraw dużego formatu dotyczy też artykuł Jerzego Kijowskiego o czarnych dziurach. Autor stawia w tytule prowokacyjne pytanie, czy zostały one odkryte w przyrodzie, czy tylko przez nas wymyślone. Warto poznać przywołane przez Autora argumenty na rzecz ich istnienia, choć lektura artykułu wymaga pewnego trudu. 

Znajdą Państwo w tym zeszycie wspomnienia współpracowników o profesorach Jerzym Prochorowie i Alexandrze Łempickim, znanych i cenionych optykach i spektroskopistach, oraz esej Lidii Smentek o schematach Jabłońskiego. Korzystając przede wszystkim ze wspomnień samego Profesora oraz jego córki, prof. Danuty Jabłońskiej-Frąckowiak, a także uczniów, współpracowników i przyjaciół Profesora, Autorka przekonuje nas, że prof. Aleksander Jabłoński pozostawił nam nie tylko swe słynne schematy fizyczne, lecz także liczne schematy nie-fizyczne, stanowiące cenne wskazówki życiowe. 

Życzę ciekawej i pouczającej lektury, 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. Czarne dziury: odkryte w przyrodzie czy wymyślone przez człowieka? Jerzy Kijowski s. 146-153
 3. Nasze miejsce we Wszechświecie John D. Barrow, Mariusz P. Dąbrowski s. 154-159
 4. Nowa forma zajęć z fizyki Michał P. Heller, Jan Kaczmarczyk s. 159-161
 5. Schematy Jabłońskiego Lidia Smentek s. 162-173
 6. WSPOMNIENIA: Jerzy Prochorow 1938-2006 Irena Deperasińska, Józef Dresner, Bolesław Kozankiewicz, Andrzej Sobolewski s. 174-176
 7. WSPOMNIENIA: Alexander Łempicki 1922-2007 Andrzej J. Wojtowicz s. 176-177
 8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury; Dwa miesiące przed godziną zero Jerzy Warczewski, Małgorzata Nowina Konopka s. 178-181
 9. RECENZJE: Historia pouczająca i ciekawa Andrzej Branicki s. 185-187
 10. PTF: Oddział Wrocławski; Oddział Częstochowski Bernard Jancewicz, Wojciech Gruhn s. 187-188
 11. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Grażyna Nowak, Maria Różańska, Michał Turała, Michał Tadeusz Szanecki s. 189-191