Regulamin konkursu Poszukiwanie talentów

Komisja konkursowa informuje, że Konkurs „Poszukiwanie Talentów” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.  Konkurs nie jest konkursem kuratoryjnym, ani olimpiadą przedmiotową, ale może zostać wpisany na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.    

Lista osiągnięć wpisywana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej jest ustalana przez  kuratorium oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia. Na wniosek organizatora, nauczyciela lub dyrektora szkoły konkurs może zostać wpisany na listę wykazu zawodów (konkursów), uwzględnianych przy rekrutacji do szkoły średniej w danym Kuratorium.    

Jako organizatorzy przesłaliśmy zgłoszenia Konkursu do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce. Uczestnik może sprawdzić indywidualnie, czy w jego województwie kuratorium zdecydowało się na uwzględnienie Konkursu na tej liście.    

 Informujemy także, że nie wystawiamy żadnych dodatkowych dokumentów poza dyplomami dla laureatów, finalistów i osób wyróżnionych na drugim etapie Konkursu. 

Regulamin Konkursu:

Poszukiwanie talentów - stopka