Sprzedaż i prenumerata

PRENUMERATA PF w 2024 roku

Instytucjom oraz osobom fizycznym niebędącym członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego prenumeratę kwartalnika Postępy Fizyki oferują:

Prenumeratorzy, którzy wolą zamawiać PF bezpośrednio u wydawcy, proszeni są o przysłanie zamówienia prenumeraty na adres postepy.fizyki@gmail.com podając:

  • numer/rok każdego zamówionego numeru PF
  • liczbę egzemplarzy każdego zamówionego numeru PF
  • imię i nazwisko/nazwę zamawiającego
  • adres zamawiającego
  • nr NIP zamawiającego (w przypadku firm)
  • adres dostawy czasopisma
  • adres e-mail do przesłania faktury

Cena pojedynczego numeru PF wynosi 29,70 PLN (w tym 8% VAT).
Cena prenumeraty rocznika (4 numery z 9% bonifikatą) – 108,00 PLN (w tym 8% VAT).
Koszty wysyłki czasopisma pokrywa zamawiający.
Cena pojedynczego archiwalnego numeru PF dla numerów opublikowanych do końca 2019 roku (tj. do tomu 70 włącznie) wynosi 12,00 PLN brutto + koszty wysyłki.