Oddział Łódzki

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTF

przewodniczący: Karol Jędrzejczak

sekretarz:           Ewa Marczewska
 
 skarbnik:            Michał Karbowiak
 
 Komisja rewizyjna:

 przewodniczący:            Janusz Kuliński

 z-ca przewodniczącego: Anna Piotrowska