Nagroda specjalna

Nagroda specjalna jest przyznawana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego za szczególne zasługi dla rozwoju organizacji.

Laureaci Nagrody Specjalnej PTF

2022 Grzegorz Siudem i Maciej Mrowiński (Warszawa)

za organizację Sympozjów z Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach Społecznych w latach 2016 – 2022

Krzysztof Petelczyc (Warszawa)

za inicjatywę i zaangażowanie w realizację obchodów Roku Mieczysława Wolfkego a także aktywny udział w innych przedsięwzięciach Towarzystwa

2020 Andrzej Kajetan Wróblewski (Warszawa) - nagroda specjalna na stulecie PTF

dla niezwykle zasłużonego popularyzatora fizyki, autora wielu publikacji o historii fizyki, odkrywającego i popularyzującego polskie wątki w tej historii.

Wojciech Nawrocik (Poznań) - nagroda specjalna na stulecie PTF

dla niestrudzonego popularyzatora fizyki, aktywnego organizatora wielu przedsięwzięć popularyzujących nauki przyrodnicze.

Danuta Goc-Jagło,  Roman Skibiński, Józef Spałek, Marcin Zieliński, Adam Maj, Roman Płaneta, Piotr Zieliński (Kraków)

za organizację 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w 2019 roku oraz opracowanie materiałów pozjazdowych

Dagmara Sokołowska,  Witold Zawadzki (Kraków)

za organizację konferencji i sesji dydaktycznej podczas 45. Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w 2019 roku

2019 Piotr Kossacki (Warszawa)

za zasługi w promowaniu młodych talentów fizycznych, w szczególności za wieloletnie przewodniczenie Komitetowi Głównemu Olimpiady Fizycznej

2018 Bogdan Cichocki (Warszawa)

w uznaniu istotnego wkładu merytorycznego i organizacyjnego do obchodów 100 rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego

2014 Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

za popularyzację fizyki w latach 2010-2014

2011 Jan Grabski (Warszawa)

za działalność popularyzującą fizykę

2009 Andrzej Bielski (Toruń)

za długoletnią działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wojciech Dindorf (Opole)

za znaczny i niekonwencjonalny wkład w kształcenie nauczycieli w Polsce.

2005 Konrad Banaszek (Toruń)

2000 Zygmunt Ajduk (Warszawa)

1999 Komitet Redakcyjny Postępów Fizyki

1998 Wanda Doborzyńska-Głazek (Warszawa)

1995 Andrzej Oleś (Kraków)

1994 Stanisław Jakubowicz (Wrocław)

wyr.: Wojciech Blicharski (Kraków)   

1993 Barbara Wojtowicz-Natanson (Warszawa)

1992 Magdalena Staszel (Warszawa)

Józefina Turło (Toruń)   

1989 Bogdan Adamczyk (Lublin)

1983 Zofia Mizgier (Warszawa)

1982 Janusz Zinkiewicz (Lublin)