Warsztaty Hands on Particle Physics Masterclasses w Łodzi (i Skierniewicach)

2024-02-20

W dniu 21 lutego 2024r. w Łodzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ odbędą się warsztaty dla młodzieży licealnej Hands on Particle Physics Masterclasses koordynowanej przez IPPOG. Warsztaty te pozwalają młodzieży na zdobycie podstawowych wiadomości o cząstkach elementarnych i o tym jak się je bada za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Po wysłuchaniu dwóch wykładów uczniowie będą samodzielnie analizować prawdziwe przypadki zarejestrowane przez eksperyment ATLAS i poszukiwać bozonów Z i H. Warsztaty te są elementem międzynarodowych warsztatów prowadzonych w lutym i marcu w wielu instytutach Europy i Ameryki Północnej (oraz w mniejszym stopniu wszystkich innych) z udziałem 63 moderatorów z CERN reprezentujących duże eksperymenty (ATLAS, ALICE, CMS, LHCb) oraz grupę teoretyczną. 

Następne warsztaty odbędą się 12 III 2024r. w Akademii Nauk Stosowanych im Stefana Batorego w Skierniewicach.