08.01.2024, 11.00, Konwersatorium/Colloquium: J. Rotblat - a nuclear weapons developer and opponent

2024-01-03
Szanowni Państwo,
w poniedziałek 8 stycznia 2024 r. o godz 11.00 w sali 0.06 odbędzie się pierwsze w nowym roku Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda Wydziału Fizyki UW.
Wykład zatytułowany:
"Józef Rotblat - forgotten Nobel Prize winner"
wygłosi:
dr hab. Andrzej Hennel
Wykład poświęcony będzie osobie Józefa Rotblata, "Polaka z brytyjskim paszportem", który był współtwórcą bomby atomowej w ramach projektu Manhattan. Naukowiec ten po II Wojnie Światowej zaangażował się w ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego, za co w 1995 roku otrzymał pokojową nagrodę Nobla.
Wykład wygłosi dr hab. Andrzej Hennel, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego; pomysłodawca, twórca i pierwszy dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, współautor podręczników akademickich, popularyzator nauki - m. in. w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.
Abstrakt wystąpienia znajduje się poniżej niniejszej wiadomości.
Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Przed Konwersatorium, od godz. 10.30, zapraszamy na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.06.
Przesyłamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku 2024,
Barbara Badełek
Jan Chwedeńczuk
Jan Kalinowski
Jan Suffczyński
=============================================================================
Dear Colleagues,
On Monday, January 8, at 11.00 AM, the first in a new year Jerzy Pniewski and Leopold Infeld Colloquium of the Faculty of Physics will be held in room 0.06. The lecture entitled: "Józef Rotblat - forgotten Nobel Prize winner" will be delivered by:
prof. dr hab. Andrzej Hennel, Uniwersytet Warszawski
The lecture will be dedicated to the person of Jozef Rotblat, "a Pole with a British passport", who was a co-developer of the atomic bomb as part of the Manhattan Project. This scientist was involved in the movement for nuclear disarmament after World War II, for which he received the Nobel Peace Prize in 1995.
The lecture will be given by dr hab. Andrzej Hennel, a specialist in solid state physics; originator, creator and first director of the Inter-faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences at the UW, co-author of academic textbooks, popularizer of science - among others within the Open University of the UW.
The abstract of the Colloquium can be found below.
The lecture will be held in English.
We send our best wishes for all the prosperity in the year 2024,
Barbara Badełek
Jan Chwedeńczuk
Jan Kalinowski
Jan Suffczyński
--------------------------------------------------------------------
prof. dr hab. Andrzej Hennel
"Józef Rotblat - forgotten Nobel Prize winner"
The lecture will be devoted to the "forgotten" eighth Polish Nobel Prize winner.
Józef Rotblat was born in 1908 in Warsaw, and in 1938 he received a PhD in physics from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the University of Warsaw. From 1939 he worked at the University of Liverpool, and in 1944 at the Los Alamos laboratory. In 1946 he became a British citizen and from 1949 he was a professor of physics at St Bartholomew's Hospital in London. He was a signatory of the Einstein-Russel Manifesto in 1955 and co-founder of the Pugwash Conference on Science and World Problems. In the years 1957-1973 he was the Secretary General of Pugwash, and in the years 1988-1997 its President. In 1995, they received the Nobel Peace Prize jointly - Pugwash (50%) and Józef Rotblat (50%). He died in London in 2005.

 

Colloq__08.01.2024.pngColloq__08.01.2024.png~144 KBPokaż Pobierz