Polska Konferencja Optyczna

Zarząd Sekcji Optyki PTF organizuje co dwa lata Polską Konferencję Optyczną.

Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.
Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.
Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Tematyka Konferencji:

 • optyka kwantowa
 • optyka nieliniowa
 • fizyka, optyka i technologia laserów oraz innych źródeł promieniowania spójnego
 • optoelektronika
 • optyka światłowodowa
 • optyczne układy zintegrowane
 • optyka medyczna
 • optyka instrumentalna
 • spektroskopia optyczna
 • metrologia optyczna
 • nowe materiały optyczne
 • zastosowania optyki
 • dydaktyka optyki

Następna VII Polska Konferencja Optyczna odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2023 r. w Toruniu. Serdecznie zapraszamy!