Misja Sekcji Optyki PTF

Sekcja Optyki PTF skupia członków Towarzystwa, którzy zajmują się lub interesują się optyką.

Celem Sekcji jest rozwój wzajemnych kontaktów między optykami związanymi z Polskim Towarzystwem Fizycznym, poszerzenie ich współpracy z członkami innych organizacji optycznych, optoelektronicznych i fotonicznych oraz z przedsiębiorstwami optycznymi działającymi na polskim i europejskim rynku, a także międzynarodowa i krajowa reprezentacja polskiego środowiska optycznego.