Postępy Fizyki 46 (5)

Tom

46

Zeszyt

5

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (5) 1995
Spis treści:
 
  1. Synteza pierwiastków 110 i 111 P. Armbruster, S. Hofmann, A. Sobiczewski s. 431
  2. Całkowite odbicie zewnętrzne promieni X: nowe zastosowania J. Braziewicz s. 453
  3. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Katedra Historii Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego B. Średniawa s. 479
  4. ROZMOWY: Nie cierpiałem szkoły średniej. Rozmowa z K. G. Wilsonem s. 485
  5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOłACH WYŻSZYCH: Fizyczne laboratorium mikrokomputerowe H. Szydłowski s. 497
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Międzynarodowa Konferencja Magnetyzmu - ICM'94; XXXI Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej E. Jędryka; P. Garbaczewski, M. Wolf s. 515
  7. RECENZJE: M. White, J. Gribbin: Stephen Hawking. Życie i nauka; I. Stewart: Czy Bóg gra w kości? - Nowa matematyka chaosu rec. B. Jancewicz; J. Zagrodziński s. 523
  8. KRONIKA s. 527