Zarząd Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

Wojciech Florkowski

Uniwersytet Jagielloński

Janusz Gluza - przewodniczący

Uniwersytet Śląski

Krzysztof Golec-Biernat

Instytut Fizyki Jądrowej

Bohdan Grządkowski

Uniwersytet Warszawski

Jan Kalinowski

Uniwersytet Warszawski

Michał Praszałowicz

Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Redlich

Uniwersytet Wrocławski

(2019-2021)
  1. Helena Białkowska, NCBJ
  2. Henryk Czyż, USl.
  3. Krzysztof Golec-Biernat, IFJ PAN, URz
  4. Bohdan Grządkowski, UW
  5. Michał Praszałowicz, UJ - przewodniczący
  6. Krzysztof Redlich, UWr
  7. Aleksander Filip Żarnecki, UW