Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd

Zdzisław Burda 

AGH Kraków

Stanisław Drożdż 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie 

Politechnika Krakowska

Janusz Hołyst 

Politechnika Warszawska

Aleksander Jakimowicz 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Ryszard Kutner - przewodniczący

Uniwersytet Warszawski

Czesław Mesjasz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Janusz Miśkiewicz 

Uniwersytet Wrocławski 

Maciej Nowak

Uniwersytet Jagielloński

Arkadiusz Orłowski 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Grzegorz Siudem - wiceprzewodniczący

Politechnika Warszawska

Jan Sładkowski 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Paweł Sobkowicz - wiceprzewodniczący

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk

Katarzyna Sznajd-Weron - sekretarz

Politechnika Wrocławska

Karol Życzkowski 

Uniwersytet Jagielloński

Komisja Rewizyjna

Tomasz Gubiec

Uniwersytet Warszawski

Paweł Oświęcimka

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Rafał Rak

Uniwersytet Rzeszowski