Postępy Fizyki 54 (5)

Tom

54

Zeszyt

5

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (5) 2003

Zeszyt, który dziś składamy w Państwa ręce, jest szczególny - otwierają go wspomnienia i refleksje prof. Adama Sobiczewskiego, długoletniego redaktora naczelnego Postępów, który przez całećwierćwiecze nie tylko dbał o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma, ale także nieustannie go podnosił. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy pracować i rozwijać się pod jego kierunkiem; w dalszym ciągu zresztą Profesor bierze udział w zebraniach redakcyjnych i jako redaktor honorowy wspiera nas radą w najważniejszych kwestiach. 

Zwracam także Państwa uwagę na zmiany w składzie Rady Redakcyjnej Postępów, której w dalszym ciągu przewodniczy prof. Andrzej K. Wróblewski. Na miejsce Panów Profesorów Jerzego Czerwonki, Marka Demiańskiego, Stanisława Hoffmanna i Franciszka Kaczmarka, którym serdecznie dziękujemy za współpracę w minionych latach, rozszerzone zebranie Zarządu Głównego PTF powołało prof. Mieczysława Budzyńskiego, prof. Andrzeja Dobka, dr. hab. Witolda Daniela Dobrowolskiego i prof. Adama Kiejnę; dwoje dotychczasowych członków, dr Zofia Gołąb-Meyer i prof. Józef Szudy, pozostaje dalej w składzie Rady. Nie wątpię, że współpraca z nią będzie w dalszym ciągu miła dla komitetu redakcyjnego i pożyteczna dla Postępów. 

Tak się złożyło, że na przełomie października i listopada, w okresie Zaduszek, publikujemy nieco więcej niż zwykle wspomnień o naszych Kolegach zmarłych w ostatnich kilkunastu miesiącach. Są one po części bardzo osobiste, dzięki czemu stają się oni bliżsi tym Czytelnikom, którzy nie mieli szczęścia ich poznać.) 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. PTF : Nowy Zarząd Główny ; Nagrody PTF 2003; Niebywały rekord; Oddział Częstochowskis. 186, 212
 2. Ćwierć wieku w Postępach FizykiAdam Sobiczewski s. 187
 3. Pół wieku z neutrinami słonecznymi Raymond Davis Jr., tłum. Ewa Rondio s. 191
 4. Po co nam fizyka cząstek elementarnych? Grzegorz Brona s. 202
 5. Lew Landau: fizyk i rewolucjonista Alexei Kojevnikov, tłum. Barbara Wojtowicz s. 206
 6. WSPOMNIENIA: Jan Blinowski (1993-2002); Krzysztof Marcin Ernst (1940-2003); Jacek Mayer (1944-2003) Perła Kacman oraz Łukasz Turski; Aleksandra kopystyńska; Małgorzata Nowina Konopka oraz Jerzy Janik s. 213
 7. NOWI PROFESOROWIE: Bohdan Grządkowski; Tadeusz Stacewicz s. 220
 8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Fizyka w zastosowaniach Elżbieta Jartych s. 221
 9. RECENZJE: Andrzej Hrynkiewicz, Energia - wyzwanie XXI wieku rec. Mieczysław Budzyński s. 222
 10. LISTY DO REDAKCJI: Kariery naukowe - habilitacje fizyków; O promieniotwórczości alfa bizmutu Andrzej Szytuła; Józef Hurwic s. 223
 11. KRONIKA: ytuły profesorskie; Porozumienie CERN-SESAME; Nagroda im. Zdzisława Szymańskiego; Bezpieczniejsze osłony dla promów kosmicznych; Astronomia pociąga Amerykanki; Nagroda z procentem dla doktorantów; Będzie Nagroda im. Shulla; Uniwersytety hiszpańskie przeciwne badaniom militarnym; Fizycy na scenie; LII Olimpiada Fizyczna; Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna s. 224
 12. NOWE KSIĄŻKI s. III okładki