Postępy Fizyki 56 (3)

Tom

56

Zeszyt

3

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (3) 2005

Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że w fizyce dzieje się wiele ciekawych rzeczy, i to w bardzo wielu jej działach. Redakcja Postępów stara się zamieszczać artykuły - głównie przeglądowe - o jak największej rozpiętości tematycznej; sądzimy, że zawartość najnowszego zeszytu jest tego dobrym przykładem. Znajdą w nim Państwo tak różne materiały, jak przegląd wyrafinowanych technik kriogenicznych pióra prof. Tadeusza Skośkiewicza; historię ostatnich wytrwałych poszukiwań di- i pentakwarków w polskim tłumaczeniu artykułu znanego fizyka cząstek Roberta Jaffego i laureata zeszłorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Franka Wilczka; szczegółowy opis doświadczenia Younga z fulerenami, przeprowadzonego przez Antona Zeifingera ze współpracownikami i rozciągającego zakres obserwacji zjawisk falowych na obiekty mezoskopowe; wreszcie - w kolejnym przekładzie z zaprzyjaźnionego Physics World - pouczający artykuł o przejawach magnetyzmu w węglu. Opublikowany w oryginalnym artykule „magnetyczny układ okresowy pierwiastków" zamieszczamy na tylnej okładce, aby ułatwić korzystanie z niego także po przeczytaniu polskiego przekładu. Życzę milej lektury! 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. W pobliżu zera bezwzględnego: otrzymywanie niskich temperatur Tadeusz Skośkiewicz s. 98
 2. Kwarki, dikwarki i pentakwarki tłum. Robert Jaffe, Frank Wilczek s. 106
 3. Doświadczenia z interferencją kwantową dużych cząsteczek tłum. Olaf Nairz, Markus Arndt, Anton Zeilinger s. 114
 4. Magnetyzm węgla tłum. Michael Coey, Stefano Sanvito s. 122
 5. NOWI PROFESOROWIE Chrystian Droste; Bronisław Susła; Krzysztof Murawski; Karol Kołodziej s. 128
 6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Studenckie Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej Krzysztof Malarz s. 130
 7. PTF Nagrody PTF 2004 s. 131
 8. RECENZJE Andrzej Huczko: Nanorurki węglowe. Czarne diamenty XXI wieku rec. Andrzej Burian s. 132
 9. WSPOMNIENIA - Andrzej Jonscher 1921­-2005 - Robert Głębocki 1940­-2005 Karina Weron, Grzegorz Bąk, Jacek Ulański, Andrzej Woszczyk s. 135
 10. KRONIKA Tytuł profesorski Karol Wojciech Życzkowski; Nagroda im. Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga; Stypendia FNP dla młodych naukowców; Program Nestor FNP; : Prestiżowa nagroda dla Tomasza Dietla; Fizycy rektorami... : na UJ Karol Musioł...; : na UMK Andrzej Jamiołkowski...; na UW Katarzyna Chałasińska-Macukow...; : ...i na UMCS Wiesław Andrzej Kamiński; : Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego; : V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; Nie tylko Einstein ...; : 54. Olimpiada Fizyczna; J. Larkin Kerwin 1924­-2004 s. 138
 11. NOWE KSIĄŻKI s. 144