Postępy Fizyki 56 (3)

Tom

56

Zeszyt

3

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (3) 2005

Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że w fizyce dzieje się wiele ciekawych rzeczy, i to w bardzo wielu jej działach. Redakcja Postępów stara się zamieszczać artykuły - głównie przeglądowe - o jak największej rozpiętości tematycznej; sądzimy, że zawartość najnowszego zeszytu jest tego dobrym przykładem. Znajdą w nim Państwo tak różne materiały, jak przegląd wyrafinowanych technik kriogenicznych pióra prof. Tadeusza Skośkiewicza; historię ostatnich wytrwałych poszukiwań di- i pentakwarków w polskim tłumaczeniu artykułu znanego fizyka cząstek Roberta Jaffego i laureata zeszłorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Franka Wilczka; szczegółowy opis doświadczenia Younga z fulerenami, przeprowadzonego przez Antona Zeifingera ze współpracownikami i rozciągającego zakres obserwacji zjawisk falowych na obiekty mezoskopowe; wreszcie - w kolejnym przekładzie z zaprzyjaźnionego Physics World - pouczający artykuł o przejawach magnetyzmu w węglu. Opublikowany w oryginalnym artykule „magnetyczny układ okresowy pierwiastków" zamieszczamy na tylnej okładce, aby ułatwić korzystanie z niego także po przeczytaniu polskiego przekładu. Życzę milej lektury! 

Jerzy Gronkowski