Postępy Fizyki 57 (3)

Tom

57

Zeszyt

3

Rok

2006
Postępy Fizyki 57 (3) 2006

Ci z Państwa, którzy tak jak ja wzięli udział w XXXVIII Zjeździe Fizyków Polskich we wrześniu 2005 r. w Warszawie, doskonale zorganizowanym przez kolegów z Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, zapewne pamiętają jeszcze wiele ciekawych wykładów wygłoszonych na sesjach plenarnych i sekcyjnych. W tym „pozjazdowym” zeszycie Postępów publikujemy artykuły oparte na pięciu spośród tych wykładów: prezentację osiągnięć prof. Ryszarda Tanasia, laureata Nagrody PTF im. Wojciecha Rubinowicza, w dziedzinie badań kwantowego splątania dwóch atomów; historyczne i współczesne refleksje ks. prof. Michała Hellera, znanego relatywisty, kosmologa i filozofa, o równaniach Einsteina; opis zadziwiających właściwości nanorurek węglowych autorstwa prof. Elżbiety Zipper; przystępne przedstawienie roli fizyków w pracach nad teorią ryzyka finansowego pióra dr. hab. Zdzisława Burdy; wreszcie przegląd aktualnie badanych typów nadprzewodników przygotowany przez specjalistę w tej tematyce, dr. hab. Tadeusza Domańskiego. 

Wyrażając wdzięczność autorom za trud włożony w przygotowanie do druku wszystkich tych interesujących artykułów, życzę Czytelnikom miłej lektury! 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. PTF: Medal Smoluchowskiego 2005; Oddział Wrocławski Andrzej Płochocki, Marek Pfützner, Bernard Jancewicz s. 98-99
 3. XXXVIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH w Światowym Roku Fizyki. Warszawa, 11-16 września 2005 r. Jerzy Garbarczyk s. 100-103
 4. Kwantowe splątanie dwóch atomów Ryszard Tanaś s. 104-107
 5. Einstein, Wszechświat i my Michał Heller s. 108-113
 6. Niezwykłe własności nanorurek węglowych Elżbieta Zipper s. 114-117
 7. PTF: Nagroda im. Włodzimierza Żuka Elżbieta Jartych s. 117-117
 8. Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym Zdzisław Burda s. 118-122
 9. Nadprzewodniki: nowe fakty i teorie Tadeusz Domański s. 123-129
 10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin Krzysztof M. Graczyk s. 129-129
 11. WSPOMNIENIA: Eugeniusz Czuchaj 1943-2005 Ryszard Horodecki s. 130-131
 12. ROZMOWY: Polscy studenci i doktoranci mile widziani w Dubnej - rozmowa z Aleksiejem Sisakianem Małgorzata Nowina Konopka s. 132-134
 13. JUBILEUSZE: Honorowe wyróżnienie dla nestora lubelskiej fizyki jądrowej Elżbieta Jartych s. 135-136
 14. RECENZJE: Fizyka morza Zdzisław Kaczmarek s. 138-138
 15. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Bernard Jancewicz, Aleksandra Kopystyńska s. 139-143