Postępy Fizyki 58 (2)

Tom

58

Zeszyt

2

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (2) 2007

Językiem fizyki jest matematyka, dlatego w Postępach, czasopiśmie przedstawiającym osiągnięcia współczesnej fizyki, nie można – tak jak w wydawnictwach popularnonaukowych – unikać wzorów i równań, tym bardziej że chyba zdecydowana większość fizyków ma do matematyki słabość. Mamy więc nadzieję, że do wnikliwej lektury dwóch ciekawych i aktualnych artykułów nie zniechęci Państwa pewna dawka zawartych w nich zastosowań matematyki. Pierwszy z nich jest prezentacją dzisiejszego stanu młodej dziedziny – nieliniowej optyki atomów – autorstwa jej aktywnych współtwórców, teoretyków Marka Trippenbacha i Eryka Infelda. Drugi, napisany przez Jacka Wojtkiewicza, przedstawia jeden z najczęściej stosowanych modeli opisu elektronów skorelowanych w sieci kryształu – model Hubbarda. 

Polecamy także kolejną relację z prób poszerzenia układu okresowego Mendelejewa o nowe pierwiastki superciężkie, przygotowaną przez wieloletniego redaktora naczelnego Postępów, Adama Sobiczewskiego, który – sam od lat wnosząc istotny wkład teoretyczny do tych starań – regularnie informuje też Czytelników o postępach na tym polu. 

Szczególną przyjemność sprawia nam możliwość zamieszczenia przygotowanego kompetentnie i przystępnie przez Jana Gaja opisu osiągnięć naszego byłego kolegi redakcyjnego, Tomka Dietla, za które Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu w ubiegłym roku „polskiego Nobla”. Tomku, także i tą drogą gratulujemy Ci tej prestiżowej nagrody! 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. Nagroda FNP dla Tomasza Dietla Jan Gaj s. 50-52
 3. Obserwacja pierwiastka 118 w Dubnej Adam Sobiczewski s. 52-54
 4. Nieliniowa optyka atomów Marek Trippenbach, Eryk Infeld s. 55-65
 5. O modelu Hubbarda słów kilka Jacek Wojtkiewicz s. 66-72
 6. PTF: Oddział Gdański Ryszard Drozdowski s. 72-72
 7. WSPOMNIENIA: Ziemowid Sujkowski 1933-2006 Danuta Chmielewska, Tomasz Matulewicz, Sławomir Wycech, Paweł Żuprański s. 73-74
 8. Panel dyskusyjny ''Fizyka i Metafizyka'': Granice fizyki; Idea teorii wszystkiego w fizyce i metafizyce; Metafizyka i fizyka w perspektywie metodologicznej Jerzy Lukierski, Marek Demiański, Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Jan Woleński s. 75-83
 9. RECENZJE: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych; Nowe wydanie Pigonia i Ruziewicza Mieczysław Budzyński, Robert Kołos s. 83-85
 10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: V Sesja KNF; O karierach kobiet w nauce Janusz Przesławski, Aleksandra Kopystyńska s. 86-87
 11. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Piotr Kielanowski, Michał Tadeusz Szanecki s. 92-95