Nowe Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

2023-01-30

Dnia 08.12.2022 odbyło się otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Śląskiej.

Otwarcie Centrum jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki-CND, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Stanowisko Zarządu Sekcji Fizyki Jądrowej PTF ws. finansowania dużej infrastruktury badawczej w 2022 roku

2024-03-27

Zarząd Sekcji Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyraża głębokie zaniepokojenie odmową finansowania w roku 2022 dużej krajowej infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia eksperymentów w dziedzinie fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.