Sympozjum "Various faces of QCD"

2024-04-01

Kolejne Symposium przy współudziale sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych "Various faces of QCD" odbędzie się we Wrocławiu w dniach 26-28 kwietnia 2024.

Szczegóły na stronie https://events.ift.uni.wroc.pl/event/72/overview