Postępy Fizyki 5 (1)

Tom

5

Zeszyt

1

Rok

1954
Postępy Fizyki 5 (1) 1954
Spis treści:
 
  1. A. A. Fock - Układ Kopernika a układ Ptolomeusza w świetle współczesnej teorii grawitacji (str. 3)
  2. A. Hrynkiewicz - Zastosowanie promieniowania Czerenkowa do wytwarzania i pomiaru energii cząstek jądrowych (str. 11)
  3. M. Kwiek - O niektórych zjawiskach ugięcia światła na strukturach wytworzonych w cieczach przez fale ultradźwiękowe (str. 25)
  4. J. Nikliborc - Nowe osiągnięcia w technice wysokiej próżni (str. 43)
  5. J. Grączewski - Problem ultradźwięków w biologii i medycynie (str. 59)
  6. B. Twarowska - Wpływ promieniowania jądrowego na własności mechaniczne ciał stałych (str. 78)
  7. O. Wołczek - Analiza aktywacyjna pierwiastków (str. 90)
  8. J. Dąbrowska - Wyznaczanie wieku meteorytów żelaznych metodą helową (str. 97)
  9. KRONIKA (str. 101)