Postępy Fizyki 8 (2)

Tom

8

Zeszyt

2

Rok

1957
Postępy Fizyki 8 (2) 1957
Spis treści:
 
  1. L. Sosnowski - Przejścia optyczne w półprzewodnikach (str. 131)
  2. P. Jaszczyn - Niektóre zagadnienia elektroluminescencji fosforów krystalicznych (str. 139)
  3. W. Żdanowicz - Oczyszczanie substancji metodą topienia strefowego (str. 147)
  4. C. Dąbrowski - Doświadczalne reaktory jądrowe (cz. II) (str. 165)
  5. Z. Ryll - Rozpraszanie sprężyste elektronów wysokiej energii na jądrach (str. 219)
  6. M. Suffczyński - Fizyka we Francji (str. 257)
  7. L. Prandtl - Dynamika przepływów (R. Żelazny) (str. 263)
  8. KRONIKA (str. 267)