Postępy Fizyki 13 (1)

Tom

13

Zeszyt

1

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (1) 1962
Spis treści:
 
  1. W. Rubinowicz - O fali ugięcia dla dowolnej fali padającej w teorii dyfrakcji Kirchhoffa (str. 3)
  2. A. Jabłoński - O pewnych zagadnieniach z dziedziny fotoluminescencji roztworów (str. 15)
  3. T. Skaliński - Zastosowanie metod rezonansu magnetycznego do badań poziomów energetycznych atomu (str. 27)
  4. M. D. Kunisz, M. Szynarowska - O niektórych zagadnieniach prawdopodobieństw przejścia w atomach i mocy oscylatora linij widmowych (str. 41)
  5. J. Dąbrowski - Letnia szkoła Fizyki Jądrowej w Varennie - Sierpień 1961 (str. 103)
  6. KRONIKA (str. 111)