Postępy Fizyki 16 (2)

Tom

16

Zeszyt

2

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (2) 1965
Spis treści:
 
  1. M. Herman - Dobroć magnetyczna maserowych kryształów paramagnetycznych (str. 139)
  2. W. Mościcki - Wykorzystanie "radiowęgla" 14C w badaniach ruchów atmosfery (str. 159)
  3. J. Warczewski - Detektory iskrowe i ich zastosowanie (str. 175)
  4. M. Wnuk - Związek siły tarcia z własnościami sprężystymi, plastycznymi oraz reologicznymi materiału podłoża (str. 197)
  5. A. Wrzesińska - Termoluminescencja i jej zastosowanie w geologii (str. 219)
  6. B. Kuchowicz - Oddziaływania słabe w wiązkach przeciwbieżnych (str. 235)
  7. Z. Pająk, J. Stankowski - Terminologia radiospektroskopii (str. 237)
  8. KRONIKA (str. 239)