Postępy Fizyki 16 (1)

Tom

16

Zeszyt

1

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (1) 1965
Spis treści:
 
 1. D. M. Ginsberg - Podstawy doświadczalne teorii nadprzewodnictwa Bardeena, Coopera i Schrieffera (tłum. J. Irlik) (str. 3)
 2. W. L. Ginzburg - Co potwierdzają pomiary grawitacyjnego przesunięcia częstości? (tłum. H. Lizurej) (str. 13)
 3. A. Trautman - Galileusza ogólna teoria względności (str. 19)
 4. K. Antonowicz - Relaksacja o elektronowym rezonansie paramagnetycznym (str. 25)
 5. J. W. Hennel - Magnetyczna relaksacja jądrowa (str. 41)
 6. L. Kowalewski, J. U. Kowalewska - Ferryty o strukturze heksagonalnej (str. 51)
 7. L. Pomorski, J. Tys - Reakcje przejścia nukleonów w oddziaływaniach jąder z ciężkimi jonami. Część B. Reakcje przejścia wielu nukleonów (str. 69)
 8. A. Wanic - Neutronowe badania widm magnonowych (str. 85)
 9. E. Zielińska-Rohozińska - Badanie defektów w monokryształach Ge za pomocą dynamicznych elektów interferencji promieni X (str. 105)
 10. XIII Kolokwium AMPERE, Louvain, 1-5 września 1964 (str. 121)
 11. F. P. Bowden and D. Tabor, Part II. International Series of Monographs on Physics (M. Halaunbrenner) (str. 125)
 12. A. S. Achmatow - Moliekularnaja fizika granicznogo trienija (M. Halaunbrenner) (str. 127)
 13. KRONIKA (str. 131)