Postępy Fizyki 18 (6)

Tom

18

Zeszyt

6

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (6) 1967
Spis treści:
 
  1. J. Skierczyńska - Marian Smoluchowski (1872-1917) (str. 621)
  2. J. Dąbrowski - Nowe postępy w teorii materii jądrowej (str. 631)
  3. A. Budzanowski - Niesprężyste rozpraszanie cząstek alfa narzędziem badania struktury jąder atomowych I (str. 645)
  4. A. Jabłoński - Polaryzacja podstawowa fotoluminescencji roztworów (str. 663)
  5. J. Szpilecki - Metody wyznaczania i wartości liczbowe ważniejszych stałych fizycznych (str. 673)
  6. E. Trojnar - Wykorzystanie lekkiego izotopu helu 3He do osiągania bardzo niskich temperatur (str. 691)
  7. J. Szpilecki - Substancje o ujemnej przenikalności elektrycznej i magnetycznej (str. 703)
  8. E. Zielińska-Rohozińska - Interferometr rentgenowski (str. 709)
  9. KRONIKA (str. 717)