Postępy Fizyki 18 (2)

Tom

18

Zeszyt

2

Rok

1967
Postępy Fizyki 18 (2) 1967
Spis treści:
 
 1. S. Piotrowski - Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia REK II (str. 75)
 2. K. Antonowicz - Badanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego w węglach (str. 79)
 3. J. Stankowski - Badanie miedziowych związków kompleksowych metodą ERP (str. 93)
 4. K. Leibler - Zastosowania metody EPR do badań półprzewodników (str. 107)
 5. T. Skaliński - Fizyczne aspekty zjawisk i procesów badanych metodą pompowania optycznego (str. 131)
 6. W. Woliński - Osiągnięcia w dziedzinie laserów gazowych (str. 151)
 7. M. Kutik - Doświadczalny sposób wyznaczania optymalnego sprzężenia w laserze gazowym (str. 169)
 8. P. Petrů - Lasery gazowe (str. 175)
 9. J. Blabla - Zastosowanie laserów jako fotokoagulatorów siatkówkowych (str. 185)
 10. H. Klejman - Przegląd aktualnych i perspektywicznych zastosowań lasera (str. 195)
 11. V. Trhal - Przegląd atomowych i molekularnych wzorów częstości (str. 215)
 12. KRONIKA (str. 223)