Postępy Fizyki 23 (3)

Tom

23

Zeszyt

3

Rok

1972
Postępy Fizyki 23 (3) 1972
Spis treści:
 
 1. J. Kalisz - Profesor dr Mieczysław Jeżewski (str. 221)
 2. S. F. Szuszurin - Przyczynek do historii holografii (tłum. W. Gorzkowski) (str. 229)
 3. H. Chęcińska - Warstwy monomolekularne - nowa metoda badań optycznych (str. 235)
 4. M. Inglot - Badanie powierzchni Fermiego metali metodą korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych (str. 241)
 5. A. Pajączkowska - Własności fizyko-chemiczne chalkogenidków rtęci (str. 253)
 6. J. Sielanko - Termodyfuzja w wieloskładnikowej mieszaninie gazowej (str. 271)
 7. J. Narkiewicz-Jodko - Ultradźwiękowe metody badania ośrodków (str. 281)
 8. E. Bakewicz, Z. Rogalska - Podstawowe elementy optyki jonowej w zastosowaniu do prowadzenia wiązki jonów (str. 291)
 9. W. Zbieranowski - Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego do badań szerokich linii metodą stacjonarną (str. 309)
 10. A. Planner, M. Szymański - Laser neodymowy do badania optycznych zjawisk nieliniowych (str. 313)
 11. J. Jatczak - Neutrina kosmiczne (H. Chęcińska) (str. 317)
 12. KRONIKA