Postępy Fizyki 24 (4)

Tom

24

Zeszyt

4

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (4) 1973
Spis treści:
 
  1. B. B. Goodman - Zastosowania nadprzewodnictwa (tłum. S. Sagnowski) (str. 371)
  2. K. Rościszewski - Teoria faz ciekłokrystalicznych i związanych z nimi przejść fazowych (str. 393)
  3. A. Lösche - Rezonans magnetyczny w ciekłych kryształach (tłum. S. Gierszal) (str. 407)
  4. J. Bartke - Eksperymenty z jądrami cięższymi od wodoru przyspieszonymi do bardzo wysokich energii (str. 423)
  5. T. Luty - Energia sieci kryształów molekularnych (str. 437)
  6. KRONIKA