Postępy Fizyki 32 (3)

Tom

32

Zeszyt

3

Rok

1981
Postępy Fizyki 32 (3) 1981
Spis treści:
 
  1. S. Pokorski, T. R. Taylor - Czy chromodynamika kwantowa jest teorią oddziaływań silnych (str. 215)
  2. C. J. Thompson - Mechanika statystyczna przejść fazowych (tłum. M. Cieplak) (str. 241)
  3. A. Oleś - Metody eksperymentalne wyznaczania magnetycznych wykładników krytycznych (str. 267)
  4. S. Król - 75 lat wzoru E= mc2 (str. 283)
  5. P. E. Tomaszewski - "Przedszkola" kuźnią kadr polskiej fizyka. W 15-lecie działalności Przedszkoli Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej (str. 303)
  6. J. Czerwonko - Sympozjum na temat ciekłego i stałego 3He w Uniwersytecie Cornella (str. 309)
  7. A. Śliwiński - I Wiosenna Szkoła Akustooptyki i jej zastosowań (str. 311)
  8. K. Rzewuski - XI Międzynarodowa Konferencja Defektów i Efektów Radiacyjnych w Półprzewodnikach w Oiso, Japonia (str. 313)
  9. P. A. Lindsay - Podstawy fizyczne elektroniki kwantowej (F. Kaczmarek) (str. 315)
  10. R. L. Weber - Pioneers of Science: Nobel Prize Winners in Physics (A. Sobiczewski) (str. 316)