Postępy Fizyki 33 (1-2)

Tom

33

Zeszyt

1-2

Rok

1982
Postępy Fizyki 33 (1-2) 1982
Spis treści:
 
  1. A. Kłonkowski - O szkle w kilku aspektach (str. 3)
  2. Cz. Radzewicz, P. Kowalczyk - Lasery ekscimerowe (str. 17)
  3. V. L. Fitch - Odkrycie niezachowania parzystości kombinowanej (tłum. H. Białkowska) (str. 29)
  4. A. J. Leggett - Perspektywy fizyki ultra-niskich temperatur. Aspekty teoretyczne i wnioski z Sympozjum (tłum. M. S. Wartak) (str. 39)
  5. I. Wilk - Uwagi o terminologii fizycznej, jej stanie obecnym i propozycjach rozwiązań (str. 51)
  6. T. Skaliński, J. Szudy - Aleksander Jabłoński (1898-1980) (str. 61)
  7. Urywki rozmowy z Aleksandrem Jabłońskim o jego drodze naukowej (str. 69)
  8. M. Sadowski - Postępy w badaniach nad kontrolowaną syntezą termojądrową (str. 75)
  9. W. Kopczyński, A. Trautman - Czasoprzestrzeń i grawitacja (A. Staruszkiewicz) (str. 95)
  10. KRONIKA