Postępy Fizyki 46 (6)

Tom

46

Zeszyt

6

Rok

1995
Postępy Fizyki 46 (6) 1995
Spis treści:
 
 1. Jak energia zamienia się w materię R. Sosnowski s. 547
 2. Oddziaływanie skrajnie intensywnego światła laserowego z materią tłum. C.J. Joshi, P.B. Corkum, RÓŻNE
 3. Rozwój nauk przyrodniczych w naszym stuleciu tłum. V.F. Weisskopf, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
 4. Fizyka w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie A. Hrynkiewicz, ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH s. 591
 5. Fizyczna treść przekształceń kinematycznych J. Czerniawski, NOWOŚCI NAUKOWE s. 607
 6. Kondensacja Bosego-Einsteina J. Mostowski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 617
 7. - V Konferencja Metod Chronologii Bezwzględnej M.F. Pazdur s. 627
 8. - XI Międzynarodowa Konferencja Wzrostu Kryształów w Hadze W. Polak s. 629
 9. RECENZJE
 10. A. Hennel, W. Szuszkiewicz: Zadania z fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego rec. W. Gawlik, A. Szytuła s. 631
 11. Odpowiedź autora na recenzję H. Gurgul s. 634
 12. Odpowiedź opiniodawcy Wydawnictwa K. Badziąg s. 636
 13. KRONIKA, ROCZNY SPIS TREŚCI - TOM 46 1995, s. 637