Postępy Fizyki 49 (3)

Tom

49

Zeszyt

3

Rok

1997
Postępy Fizyki 49 (3) 1998
Spis treści:
 
 1. Wzmacniacze energii Andrzej Zastawny s. 121
 2. Teoria grawitacji i kosmologia Michał Heller s. 131
 3. Problem neutrin słonecznych tłum. Rudolf L. Mossbauer
 4. Planety poza Układem Słonecznym tłum. William Cochran
 5. Lasery na kropkach kwantowych tłum. Karl Eberl, DYDAKTYKA FIZYKI
 6. O popularyzacji fizyki Jacek Turnau, NOWOŚCI NAUKOWE s. 158
 7. Trojańskie paczki falowe Zofia Białynicka-Birula, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 164
 8. - Konferencja i Szkoły Krystalografii w Wiśle Danuta Stróż s. 168
 9. - "Gauge Theories of Gravitation" Wojciech Kopczyński s. 169
 10. - Sympozjum AIG-2 Stanisław Hałas s. 169
 11. RECENZJE
 12. Michael Faraday: Dzieje świecy rec. Jacek Turnau s. 170
 13. LISTY DO REDAKCJI
 14. - Jeszcze o Romanie Smoluchowskim Stanisław Surma s. 171
 15. PTF: Porozumienie o współpracy między PTCh i PTF, Nagroda Smoluchowskiego-Warburga, Liczba członków PTF i prenumeratorów Nominacje profesorskie; EPS; Nagroda im. Steinhausa; Seminarium ku czci prof. Ryszarda Męclewskiego; Nagroda ICO; Przyszły dyrektor generalny CERN-u, Stowarzyszenie Azjatycko-Pacyficznych Towarzystw Fizycznych; Stypendia FNP dla najlepszych młodych; Polskie nazwy pierwiastków superciężkich; Neutrina w Ardenach; Kaskadowe lasery półprzewodnikowe; Pierwsi pacjenci w GSI; Małe dziurki przepuszczają dużo światła; Słoneczny piec w PSI; Fizyka transportu i ruchu kołowego; Krakowski Jarmark Doświadczeń Pokazowych; Informator toruński; A.S. Borowik-Romanow 1920-1997; Apolonia Wrzesińska 1910-1997 KRONIKA s. 172