Postępy Fizyki 54 (2)

Tom

54

Zeszyt

2

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (2) 2003

W poprzednim zeszycie, pierwszym w tegorocznym tomie, unowocześniliśmy formę graficzną Postępów i wprowadziliśmy reklamy firm dostarczających aparaturę fizyczną, wydawnictw publikujących książki z dziedziny fizyki itp. Jednocześnie dążymy do uatrakcyjnienia treści czasopisma, wprowadzając coraz więcej aktualnych doniesień środowiskowych i naukowych z życia fizyków w kraju i za granicą. Liczymy, że w ten sposób uda nam się poszerzyć krąg odbiorców. Zachęcamy wszystkich Państwa do współtworzenia Postępów, tak byśmy mogli dalej wzbogacać ich pięćdziesięciokilkuletni dorobek w upowszechnianiu wiedzy fizycznej. Prosimy o przysyłanie do redakcji wszelkiego rodzaju materiałów - doniesień o nowościach naukowych z polskich i zagranicznych laboratoriów, informacji o zorganizowanych imprezach, opinii na tematy związane z życiem środowiska fizyków, listów polemicznych ­ wszystkiego, co mogłoby zainteresować jak najszersze grono naszych Czytelników. 

W tym zeszycie zamieszczamy m.in. artykuł prof. Janusza Zakrzewskiego poświęcony 50-leciu odkrycia hiperjąder przez Mariana Danysza i Jerzego Pniewskiego oraz aktualnemu stanowi badań w tej dziedzinie. Było to jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej nauki po II wojnie światowej. W dniach 5-17 maja br. czynna będzie w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego wystawa poświęcona odkrywcom hiperjąder. Z pewnością warto ją obejrzeć. Szczególnie zachęcamy także do lektury ciekawego artykułu Mike'a Edmundsa o pochodzeniu pierwiastków życia - w uporządkowany sposób podaje on wiadomości o nukleosyntezie, które zdobywa się wprawdzie na kursach fizyki jądrowej i astrofizyki, ale o których potem się zwykle zapomina. 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
 1. PTF : Nowy statut ; : Konwersatorium w Katowicach
 2. Na 50-lecie odkrycia hiperjąder Janusz Zakrzewski s. 51
 3. Pochodzenie pierwiastków życia M.G. Edmunds, tłum: Tomasz Moreks. 60
 4. Granty KBN z fizyki: XXII i XXIII konkurs s. 65
 5. Enrico Fermi w Ameryce Valentine L. Telegdi, tłum. Barbara Wojtowiczs. 69
 6. Stanisław Loria: zarys działalności naukowej Adam Kiejna s. 77
 7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - SGS 2002 Jacek Szuber s. 83
 8. RECENZJE Krzysztof Ernst: Einstein na huśtawce, czyli fizyka zabaw, gier i zabawek rec. Stanisław Bednarek s. 84
 9. NOWI PROFESOROWIE Jan Figiel, Jerzy Kamiński s. 86
 10. KRONIKA Tytuły profesorskie; Stypendia FNP dla młodych naukowców, : Jubileusz Andrzeja Budzanowskiego; Nowy dyrektor ICTP; Kosmetyczne nagrody; Rocznice; : Program MILAB 2002 w IF PAN; Jak to jest w Holandii; Sezam w Jordanii; Chiny zainteresowane syntezą termojądrową; Osheroff bada katastrofę Columbii; Podwójna helisa za 2 funty; Fundacja BRE-Banku; : Henryk Cofta 1922-2003 s. 87
 11. NOWE KSIĄŻKI s. 92