Kapituła Nagrody za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

 1. Krzysztof Abramski

  Politechnika Wrocławska

 2. Roman Ciuryło

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 3. Czesław Radzewicz - przewodniczący

  Uniwersytet Warszawski

 4. Kazimierz Rzążewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 5. Ewa Weinert-Rączka

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 6. Marek Żukowski

  Uniwersytet Gdański