Postępy Fizyki 66 (1-4)

Tom

66

Zeszyt

1-4

Rok

2015
Postępy Fizyki 66 (1-4) 2015

Oddajemy w Państwa ręce kolejny zeszyt Postępów Fizyki. Wyjątkowy, ponieważ rok 2015 był dla Czasopisma także okresem wyjątkowym i burzliwym. Rozpoczynając dyskusję nad kształtem pisma na początku roku, zebraliśmy wszystkie pomysły, wybraliśmy te najciekawsze i rozpoczęliśmy poszukiwania autorów, którzy odpowiedzieliby na nie jak najatrakcyjniej. W ten sposób powstał obecny numer, w którym prezentujemy artykuły naukowe i pozanaukowe, wszystkie związane z fizyką i dla zainteresowanych tą dziedziną nauki. ,,Nauki życia" jak to ujął dr Paweł Janowski, jeden z laureatów Nagród PTF w 2014 roku, z którym wywiad publikujemy w niniejszym
numerze.

Na łamach obecnego wydania proponujemy dwa ciekawe artykuły dotyczące badań nad ciemną materią, a także prezentujemy osiągnięcia związane z badaniami związanymi z oddziaływaniem tkanki biologicznej z promieniowaniem n + y. W numerze znajdziecie Państwo wywiad z prof. Ryszardem Naskręckim, który podpowiada „jak zmierzyć wzrok", a także opisuje początki Optyki Okularowej w Poznaniu i w Polsce. Dzięki życzliwości korespondentów i wysiłkowi wkładanemu każdorazowo w przygotowanie tekstów do Kroniki, możemy Państwu przedstawić wspomnienia o prof. Jacku Hennelu i o prof. Januszu Wilczyńskim oraz przybliżyć sylwetkę prof. Briana C. J. Moore'a doktora honoris causa UAM w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury!

 

Spis treści:

 1. Bezpośrednia detekcja cząstek ciemnej materi - wyniki wybranych eksperymentów (Wójcik, M. M.), s. 1--12
 2. Alternatywne metody obliczania dawek pochłoniętych w biologicznej dozymetrii promieniowania mieszanego n + γ (Pacyniak, I., Fornalski, K. W., Kowalska, M.), s. 13--22
 3. Nieautoryzowana biografia profesora Jacka Hennela (z przymrużeniem oka) (Kwiecinski, S.), s. 22--22
 4. Anioły, demony, fizyka, czyli udająca powieść sensacyjną najnowsza historia badań nad ciemną materią (Turzyński, K.), s. 23--26
 5. Polskie Towarzystwo Fizyczne patronem synchrotronu SOLARIS, s. 26--26
 6. Jak zmierzyć wzrok? Z prof. dr. hab. Ryszardem Naskręckim rozmawiała Maria Marciniak (Marciniak, M.), s. 27--33
 7. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 33--33
 8. Brian C.J. Moore doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sęk, A.), s. 34--36
 9. Profesor dr hab. Jacek Hennel (1925-2014) (Kwieciński, S.), s. 37--38
 10. Wspomnienie o Januszu Wilczyńskim (1938-2015) (Sobiczewski, A.), s. 39--40
 11. Fizyka jest nauką życia (Janowski, P., Kaszub, W.), s. 41--42
 12. USA oczami postdoca (Malecha, Z.), s. 43--45