Postępy Fizyki 67 (3)

Tom

67

Zeszyt

3

Rok

2016
Postępy Fizyki 67 (3) 2016

Z wielką radością przedstawiamy Wam nowy numer Postępów Fizyki w nieco zmienionej i odświeżonej wersji. Podstawowa zmiana dotyczy składu redakcji, która obecnie mieści się w Warszawie i dowodzona jest przez niżej podpisanego. Druga zmiana wiąże się z koncepcją pisma, które postrzegamy jako medium dążące do upowszechniania fizyki wśród fizyków. Mamy ambicję integrowania środowiska polskich fizyków przez przypominanie ważnych etapów rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce, przez dyskutowanie nauczania i percepcji fizyki w kraju i na świecie, a także przez opowiadanie w sposób przystępny, acz nie nazbyt uproszczony, o tym, jak rozwija się fizyka. Mamy nadzieję, że niniejszy numer stanowi krok w kierunku realizacji tego ambitnego celu, i zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi uwagami, przemyśleniami - i tekstami!

Milej lektury!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny

 

Spis treści:

  1. Bilans stulecia (Wróblewski, A. K.), s. 104--137
  2. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 137, 143, 148, 150--151
  3. Dwadzieścia lat konwencji GUM oceny niepewności pomiaru. I. Powstanie i rozwój (Zięba, A.), s. 138--143
  4. Józef A. Heldt (1934-2015) (Drozdowski, R., Kowalski, A.), s. 144--146
  5. Profesor Stanisław Łęgowski (1931-2015) (Zaremba, J.), s. 147--148
  6. Wspomnienie o Edwardzie Maliszewskim (Czachor, A., Bednarski, S.), s. 149