Postępy Fizyki 70 (4)

Tom

70

Zeszyt

4

Rok

2019
Postępy Fizyki 70 (4) 2019

To ostatni numer Postępów Fizyki (PF) jubileuszowego tomu 70 (2019), wszak 70 lat temu ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma. W związku z tym przypominamy istotne artykuły i wywiady z historycznych zeszytów PF: Aleksander Jabłoński Fotoluminescencja kryształów (PF 1/2019), a teraz Rozmowa ze Szczepanem Szczeniowskim, Henryk Niewodniczański Rozszczepianie ciężkich jąder atomowych wywołane fotonami (artykuł opublikowany w pierwszym numerze PF w 1949 roku). Zapraszamy do lektury.

Profesorowie Iwo Białynicki Birula i Zoûa Białynicka Birula przedstawiają w artykule Fotony – Cząstki Światła swoją wersję kwantowej teorii bezmasowego fotonu na wzór mechaniki kwantowej cząstek elementarnych obdarzonych masą spoczynkową.

W cyklu związanym z 45. ZFP w obecnym numerze przedstawiamy artykuł prof. Michała Hellera pod intrygującym tytułem Czy fizyka jest nauką o materii? Energetyka jądrowa stała się ostatnio w Polsce tematem ożywionej debaty publicznej zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Wiąże się to z zmianami klimatycznymi, prezentacją planów dotyczących budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, a także emisji popularnego serialu telewizyjnego dotyczącego katastrofy czarnobylskiej. Publikujemy w PF artykuły dotyczące tych zagadnień: Piotr Kociński O tworzeniu energetyki jądrowej w Polsce (PF 3/2019), Adam Rajewski Mity o energetyce jądrowej. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pro Physica kontynuujemy publikację tłumaczeń wykładów noblowskich w dziedzinie fizyki. Tym razem jest tekst laureata z 2014 toku Hiroshi Amano o historii stworzenia diod LED emitujących niebieskie światło, bez których nie byłoby nowoczesnych technologii.

Anna Szemberg, red. naczelna