Postępy Fizyki 22 (1)

Tom

22

Zeszyt

1

Rok

1971
Postępy Fizyki 22 (1) 1999
Spis treści:
 
 1. A. Dwuraźny i J. Knapik - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. II. Komory iskrowe z dużym odstępem miedzy elektrodami (str. 3)
 2. J. Jędrzejewski, B. Klein-Szymańska i E. Skulska - Kaskadowe wywoływanie nienaładowanych obszarów utajonego obrazu kserograficznego (wywoływanie "negatywowe") (str. 25)
 3. B. Makiej - O badaniach mechanizmu wystąpienia nadprzewodnictwa (str. 39)
 4. Z. Gołąb-Meyer - Rozpraszanie do tyłu przy wysokich energiach (str. 49)
 5. K. Blankiewicz - Naprężenia w cienkich warstwach otrzymywanych metodą próżniowego naparowywania (str. 67)
 6. M. Grynberg i L. Sosnowski - Ciśnieniowe metody badania struktury pasmowej półprzewodników (str. 75)
 7. W. Jakubowski - Prądy ograniczone ładunkiem przestrzennym w półprzewodnikach o dużej przerwie energetycznej (str. 85)
 8. R. Pawluczyk - Mikroskopia holograficzna (str. 105)
 9. Z. Błaszczak i H. Dymaczewski - Laser gazowy pracujący w krótkofalowym obszarze widma optycznego (str. 123)
 10. Cz. Ścisłowski - Energia w zjawiskach fizycznych (L. Jarczyk) (str. 127)
 11. E. T. Whittaker, G. N. Watson - Kurs analizy współczesnej (B. Średniawa) (str. 127)