Postępy Fizyki na liście czasopism punktowanych

2023-08-04

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023, po raz pierwszy znalazło się czasopismo Polskiego Towarzystwa Fizycznego "Postępy Fizyki".

Liczba przypisanych punktów to 20, lecz liczmy, że to dobry początek drogi w górę.

Zapraszamy do lektury zeszytów naszego kwartalnika poświęconego upowszechnianiu wiedzy z zakresu fizyki i do publikowania opisanych w przystępny sposób swoich osiągnięć i analiz.

Strona internetowa czasopisma Postępy Fizyki >>>