Centra barwne azot-wakancja w diamencie – od klejnotów do technologii kwantowych

Strona

2

Abstrakt

Diamenty zachwycają doskonałym pięknem i niezwykłymi właściwościami. Najczęściej kojarzone są z branżą
jubilerską lub z zastosowaniem w przemyśle szlifierskim. Najciekawsze i najważniejsze własności diamentów związane są z tym, że możemy je badać i modyfikować do nietypowych zastosowań.Wszczególności specyficzne defekty diamentu, centra barwne azot–wakancja, otwierają niezwykle ciekawe możliwości, z których kilka opisujemy poniżej.W artykule omówione zostały podstawowe właściwości diamentów, ich pochodzenie i metody sytetyzowania, a także niedoskonałości struktury krystalicznej diamentu, które mogą wykazywać nowe właściwości optyczne i spektroskopowe. Druga część artykułu prezentuje strukturę i właściwości jednego z takich defektów – centrum barwnego azot-wakancja (NV). W końcowej części omówione zostały praktyczne zastosowania centrów NV w charakterze czujnika wielkości fizycznych takich jak pole magnetyczne i temperatura, a także w dziedzinie przetwarzania informacji kwantowej – być może zaowocuje to powstaniem komercyjnego komputera kwantowego zbudowanego na ciele stałym.

Abstract

Diamonds impress with their perfect beauty and extraordinary properties.They are most often associated with the jewellery industry or with the use in grinding industry.The most interesting and important ones can be studied and modified. In particular, specific diamond defects, the nitrogen-vacancy color centers, have extremely interesting properties. They also allow for very attractive applications, some of which are described below. Here we discuss the basic properties of diamonds, their origin, and methods of synthesis, as well as the defects of their crystal structure, which may exhibit exciting new optical properties. In the second part of the article, we focus on the structure and properties of one such defect – the nitrogen-vacancy (NV) color center.The following parts present some practical applications of NV centers as sensors of physical quantities such as magnetic field and temperature, as well as in the field of quantum information processing.The latter option opens a window to the construction of a commercial solid-state quantum computer, which would be a great help in mass production.

Keywords